Kaip Žaisti Stalo Žaidimą “Alias”?

“Alias” (liet. Pasakyk kitaip”) – stalo žaidimas, kurio esmė kitais žodžiais apibūdinti kortelėje parašytą žodį taip, kad kiti žaidėjai jį atspėtų. Šis žaidimas gali būti žaidžiamas tiek keturiese, tiek didesnėmis grupėmis, t.y. komandomis. “Alias” žaidimo esmė yra paaiškinti pateiktus žodžius kitais žodžiais, sinonimais ar priešingybėmis taip, kad jį atspėtų kitas žaidėjas arba komandos draugas. Pasistenkite, kad partneris ar komandos draugas teisingai atspėtų kuo daugiau žodžių, kol nesibaigė laikmatis. Galite perkelti savo žaidimo figūrėlę į priekį žaidimo lentoje tiek žingsnių, kiek jūsų komanda teisingai atspėjo žodžių. Komanda, kuri pirmoji pasiekia finišą, laimi žaidimą.

“Alias” žaidimo taisyklės ir eiga:

Pasiruošimas:

Sumaišykite žodžių korteles ir sudėkite jas į krūvas šalia žaidimo lentos. Žaidėjai sudaro komandas iš mažiausiai dviejų žmonių ir susitaria, kokia tvarka komandos turi aiškinti žodžius ir spėti. Kiekviena komanda pasirenka žaidimo figūrą ir padeda ją į startą. Pirmoji komanda savo ruožtu nusprendžia, kuris žaidėjas iš jų aiškina, o likusi komanda, kuris žaidėja spėja. Atminkite, kad jūs negalite vartoti užsienio kalbos, nebent visi žaidėjai su tuo sutinka. Aiškinantis ir spėjantis žaidėjai keičiasi vietomis kiekviename rate.

Žaidimas:

Aiškinantis žaidėjas pasiima šūsnį žodžių kortelių. Ant kortelių yra įvairiausių žodžių – daiktavardžių, veiksmažodžių, būdvardžių ir t.t. Žodžiai, kuriuos komandai reikia paaiškinti, yra atsitiktiniai, o pagal kiekvieną skaičių yra lengvesnių ir sunkesnių žodžių. Žodžiai ant kortelių sunumeruoti nuo 1 iki 8, todėl kita komanda turi pasirinkti bet kokį skaičių. Reikia paaiškinti to paties skaičiaus žodžius kortelėse. Apverskite smėlio laikmatį ir pradėkite aiškinti žodžius. Kai kitas komandos narys pasako teisingą žodį, aiškinantis žaidėjas padeda kortelę ant stalo ir pradeda aiškinti naują to paties skaičiaus žodį iš kitos kortelės. Žodžiai turi būti atspėti visiškai teisingai. Jums neleidžiama naudoti jokios to žodžio dalies, kai aiškinate, nei žodžio, kuris iš dalies yra tas pats. Jei jums reikia paaiškinti žodžių junginius, kurie sudaryti iš dviejų žodžių, o komandos narys jau atspėjo vieną žodį, tada pirmą žodį galima naudoti likusiai žodžio daliai paaiškinti. Kitos komandos nariai gali stebėti laikmatį. Kai laikas baigiasi, turite baigti aiškinti, tačiau spėjantis žmogus dar turi šansą spėti.

Vagystė:

Jei aiškinantis žaidėjas vis dar aiškina žodį, kai baigiasi laikas, kitos komandos taip pat gali bandyti jį atspėti. Greičiausia komanda, atspėjusi žodį, laimi ir gali pajudinti savo žaidimo figūrą vienu žingsniu į priekį žaidimo lentoje. Žaidime taip pat yra specialūs laukeliai, reiškiantys “apiplėšimą”. Kai komanda perkelia savo figūrėlę virš kurio nors iš tų laukelių, kitame žaidimo rate ji turi žaisti “apiplėšimą”. Šis etapas yra žaidžiamas be smėlio laikrodžio. Jo metu žodžius aiškinantis žaidėjas paima 6 korteles ir pradeda aiškinti žodžius, kurių skaičius atitinka laukelio po figūrėle skaičių. Spėti žodžius gali visos komandos, todėl geriausia strategija yra apibūdinti žodžius taip, kad suprastų tik tavo komandos nariai. Gali būti, kad “apiplėšimo” metu geriau seksis toms komandoms, kurių nariai tarpusavyje yra gerai pažįstami.

Skaičiavimas:

Atspėję paskutinį žodį, suskaičiuokite visus žodžius, kuriuos komanda atspėjo teisingai. Kiek žodžių teisingai atspėjote, tiek žingsnių galite paeiti į priekį. Taip pat suskaičiuokite klaidas ir praleistus žodžius – už kiekvieną klaidą ar praleistą kortelę komanda turi žengti žingsnį atgal. Jei aiškinantis žaidėjas netyčia pasakys kurią nors žodžio dalį, ta komanda žaidimo lentoje turi žengti žingsnį atgal. Jei aptinkate labai sudėtingą žodį, galite jį praleisti, tačiau kiekvienas praleistas žodis žaidimo lentoje lems žingsnį atgal. Tačiau kartais praleisti žodį gali apsimokėti, nes galite lengvai įstrigti dėl sudėtingo žodžio. Dabar eilė kitai komandai. Komanda, kuri pirma pasiekia finišą, laimi žaidimą.