Konstitucijos Egzaminas

Lietuvos Respublikos konstitucija – tai yra pagrindinis šalies įstatymas, sudarytas iš 14 skirsnių, turinčių 154 straipsnius, kurie apibrėžia piliečių laisves, teises ir pareigas. Mūsų šalies konstitucijoje taip pat rasite preambulę, t.y. įvadinę konstitucijos dalį, baigiamuosius nuostatus bei sudedamąją dalį. Konstitucija buvo priimta 1992 metais spalio 25 dieną Lietuvos Respublikos piliečių referendume. Lietuvos Respublikos konstitucija buvo priimta remiantis ankstesniais statutais, puoselėjant tautinę santarvę, išsaugant raštą, kultūrą bei kalbą ir siekiant teisingos bei darnios pilietinės visuomenės.

Mūsų šalies konstituciją sudaro tokie skirsniai:

 • Pirmas skirsnis – Lietuvos valstybė;
 • Antras skirsnis – Žmogus ir valstybė;
 • Trečias skirsnis – Visuomenė ir valstybė;
 • Ketvirtas skirsnis – Tautos ūkis ir darbas;
 • Penktas skirsnis – Seimas;
 • Šeštas skirsnis – Respublikos Prezidentas;
 • Septintas skirsnis – Lietuvos Respublikos vyriausybė;
 • Aštuntas skirsnis – Konstitucinis teismas;
 • Devintas skirsnis – Teismas;
 • Dešimtas skirsnis – Vietos savivalda ir valdymas;
 • Vienuoliktas skirsnis – Finansai ir valstybės biudžetas;
 • Dvyliktas skirsnis – Valstybės kontrolė;
 • Tryliktas skirsnis – Užsienio politika ir valstybės gynimas;
 • Keturioliktas skirsnis – Konstitucijos keitimas.

Visus konstitucijos skirsnius sudaro papildomi straipsniai, jei norite apie juos sužinoti daugiau apsilankykite šioje internetinėje svetainėje: https://www.lrk.lt/.

Konstitucijos egzaminas:

Spalio 25 diena – tai yra oficialiai paskelbta Konstitucijos diena. 2006 metais spalio mėnesį buvo pradėtas organizuoti pirmasis konstitucijos egzaminas, kuris 2021 metais vyko 15-ąjį, jubiliejinį, kartą. Konstitucijos egzamino pagrindinis tikslas – leisti kiekvienam pasitikrinti savo teisines žinias ir pagrindinio mūsų šalies įstatymo išmanymą bei prisidėti prie teisinio pamato ir bendruomeniškumo stiprinimo. Be to, “konstitucijos egzaminas įprasmina gražią tradiciją, kai smalsi, aktyvi, pilietiška visuomenė priimdama šį teisinio švietimo iššūkį prisideda prie mūsų valstybės demokratinių vertybių įtvirtinimo, jos teisinio pamato stiprinimo” – teigia teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. Visą informaciją ir ministrės kvietimą dalyvauti jubiliejiniame konstitucijos egzamine, galite skaityti čia: https://tm.lrv.lt/lt/naujienos/konstitucijos-egzaminas-apjungs-viso-pasaulio-lietuvius.

Pirmieji konstitucijos egzaminai vyko mokyklose, kur moksleiviai galėjo pasitikrinti savo istorijos ir svarbiausių įstatymų žinias. Tačiau technologijoms tobulėjant atsirado galimybė konstitucijos egzaminą atlikti ir namuose, prisijungiant prie sistemos interneto pagalba. Tokiu būdu konstitucijos egzaminas kiekvienais metais tapo vis draugiškesnis vartotojui, nes buvo labiau pritaikytas žmonėms su negalia ir lengviau pasiekiamas bausmių vykdymo įstaigose esantiems žmonėms. Be to, aktyviai buvo kviečiami įsitraukti ir svetur gyvenantys lietuviai, kurie pasitikrinti savo žinias galėjo taip pat prisiregistravę prie sistemos interneto svetainėje.

Paprastai konstitucijos egzaminą sudaro uždari testo ir vienas atviras klausimai, kuriems atsakyti yra skirtos 45 minutės. Konstitucijos egzamino nugalėtojų kiekvienais metais laukė specialūs prizai. O jubiliejinio egzamino nugalėtojai buvo apdovanoti Prezidento įsteigtu prizu ir Teisingumo ministerijos prizais. Prisidėjimas prie konstitucijos egzamino liudija, kad kiekvienas šalies pilietis yra neabejingas ne tik savo šalies raidai, bet ir kiekvieno žmogaus laisvių ir teisių puoselėjimui. Kadangi “konstitucija reguliuoja visas pagrindines žmogaus, visuomenės ir valstybės gyvenimo sritis”, savo pranešime teigia Mykolo Romerio universiteto profesorius V. Sinkevičius, todėl kiekvienas pilietis privalo ją išmanyti. Be to, kiekvienas pilietis kasdien susiduria su įstatymais. Dėl šios priežasties konstitucijos žinojimas leidžia suprasti valdžios institucijų funkcionavimą ir ginti savo pažeistas teises ir laisves. O konstitucijos egzaminas prisideda prie kiekvieno piliečio švietimo.