Kaip Apskaičiuoti Kvadrato Plotą?

Kvadratas – tai yra stačiakampis, kurio visos kraštinės yra lygios, o kampai statūs. Kvadrato plotą galima apskaičiuoti keliais būdais: naudojant jo kraštinės, perimetro ar įstrižainės ilgį. Apžvelkime juos visus.

Kvadrato ploto apskaičiavimas naudojant jo kraštinės ilgį:

Norint apskaičiuoti kvadrato plotą, kai yra žinoma viena kvadrato kraštinė, galite tai padaryti naudojant tokią formulę: S = a x a cm². Čia a – tai kvadrato kraštinės ilgis. Kadangi kvadrato kraštinės yra vienodo ilgio, jums reikia vieną kvadrato kraštinės ilgį pakelti kvadratu. Tarkime, kad kvadrato kraštinės ilgis yra 4 cm, reikia skaičius sustatyti į formulę: S = a x a = 4 x 4 = 16 cm². Taigi, šiame pavyzdyje kvadrato plotas yra lygus 16 cm².

Kvadrato ploto apskaičiavimas naudojant jo įstrižainės ilgį:

Norint apskaičiuoti kvadrato plotą, kai yra žinomas kvadrato įstrižainės ilgis, galite tai padaryti naudojant tokią formulę: S = d² / 2 cm². Čia d – tai kvadrato įstrižainė. Tarkime, kad kvadrato įstrižainės ilgis yra 6 cm, tada reikia žinomus duomenis sustatyti į formulę: S = d² / 2 = 6² / 2 = 36 / 2 = 18 cm². Taigi, šiame pavyzdyje kvadrato plotas yra lygus 18 cm².

Kvadrato ploto apskaičiavimas naudojant jo perimetro ilgį:

Norint apskaičiuoti kvadrato plotą, kai yra žinomas kvadrato perimetro ilgis, pirmiausia turite rasti kvadrato kraštinės ilgį. Tai galite padaryti naudojant tokią formulę: a = P x ¼, kur a – kraštinės ilgis, o P – perimetras. Tarkime, kad kvadrato perimetras yra lygus 20 cm. Norint rasti jo kraštinės ilgį, reikia duomenis sustatyti į formulę: a = P x ¼ = 20 x ¼ = 5 cm. Taigi, kvadrato kraštinės ilgis yra 5 cm. Dabar žinome kraštinės ilgį, todėl galime apskaičiuoti kvadrato plotą. Apskaičiavimui galime panaudoti jau anksčiau naudotą formulę: S = a x a = 5 x 5 = 25 cm². Taigi, šiame pavyzdyje kvadrato plotas yra lygus 25 cm².