Kaip Apskaičiuoti Apskritimo Ilgį – Perimetrą?

Apskritimo ilgis dar kitaip yra vadinamas apskritimo perimetru. Jį galima apskaičiuoti naudojantis keliomis formulėmis.

Apskritimo ilgio skaičiavimas naudojant apskritimo skersmenį:

  • Apskritimo skersmuo – tai styga, einanti per apskritimo centrą nuo vieno krašto iki kito.
  • Formulė: C = πd, kur C – apskritimo ilgis, o d – apskritimo skersmuo.
  • Pagal šią formulę norint rasti apskritimo ilgį, reikia apskritimo skersmenį padauginti iš π, kuri yra lygu 3,14.
  • Pavyzdys: jei žinome, kad apskritimo skersmuo yra lygus 10, tada skaičius sustatome į lygtį ir rašome C = π*10 = 3,14 * 10 = 31,4. Taigi, mūsų pavyzdyje apskritimo ilgis yra lygus 31,4.

Apskritimo ilgio skaičiavimas naudojant apskritimo spindulį:

  • Apskritimo spindulys – tai atstumas nuo apskritimo krašto iki apskritimo centro.
  • Formulė: C = 2πr, kur C – apskritimo ilgis, o r – apskritimo spindulys.
  • Pagal šią formulę norint rasti apskritimo ilgį, reikia apskritimo spindulį padauginti iš 2 ir padauginti iš π, kuri yra lygu 3,14.
  • Pavyzdys: jei žinome, kad apskritimo spindulys yra lygus 5, tada skaičius sustatome į lygtį ir užrašome C = 2π*5 = 2 * 3,14 * 5 = 31,4. Taigi, mūsų pavyzdyje apskritimo ilgis yra lygus 31,4.